Zawody o puchar Prezesa rozegrane

Autor: Józef Kata - Opublikowano: Lipiec 21, 2013

Członkowie Koła PZW w Nowogrodźcu rozegrali spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Prezesa. W dniu 21 lipca 2013 roku na Stawie „Dudy” z inicjatywy kol. Franciszka Bochenka spotkali się seniorzy i kadeci członkowie Koła PZW w Nowogrodźcu aby zmierzyć się w sportowej rywalizacji spławikowych zawodów wędkarskich.

Po losowaniu uczestnicy udali się na stanowiska. Już pierwsze minuty od momentu rozpoczęcia wędkowania potwierdziły, że rywalizacja będzie emocjonująca, gdyż było sporo brań. Szczęście dopisywało wędkarzom starszym i młodym. Tych drugich podczas zawodów tradycyjnie było więcej. Prowadzona praca z młodzieżą od pięciu lat przynosi efekty.

Zorganizowane zawody miały głównie na celu umożliwienie udziału w wypoczynku nad wodą dzieciom i młodzieży, która nie jest objęta w większości żadnymi programami wakacyjnego wypoczynku. Tym bardziej iż znaczna jej grupa nie ma możliwości wyjazdu poza miejsce zamieszkania.

Odnotowane zostały wyniki jakie osiągnęli uczestnicy zawodów: pierwsze miejsce w grupie seniorów zajął Zbigniew Mrozik, drugie Tomasz Mrozik, trzecie Krzysztof Walęga, czwarte Mirosław Klimek, piąte Jan Engel, szóste Sławomir Szal, siódme Czesław Walęga.

W grupie młodzieży wygrał Paweł Góra, drugie miejsce zajął Dominik Szal trzecie Krystian Kotwica, czwarte Dawid Doliński, piąte Tomasz Grabarz.

Po zawodach zostały wręczone puchary i dyplomy dla zwycięzców. Wszyscy uczestnicy podczas pieczenia kiełbasek dzielili się wrażeniami z zawodów.

XI Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Nowogrodźcu

Autor: Józef Kata - Opublikowano: Czerwiec 5, 2016

W dniu 4 czerwca 2016r w Domu Strażaka w Nowogrodźcu odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego. Zgodnie ze Statutem Związku OSP RP zjazd odbywa się co pięć lat. Podczas obrad delegaci wybrani przez poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne podczas Walnych Zebrań sprawozdawczo wyborczych w liczbie 21, dokonali oceny działalności Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego i Komisji Rewizyjnej. Okres sprawozdawczy obejmował lata 2011-2015. W tym okresie zarząd działał w następującym składzie:

Józef Kata-prezes, Mirosław Mielnik i Ryszard Kalus-wiceprezesi, Jarosław Śliwa-sekretarz, Piotr Nieratka-skarbnik, Mirosław Szuter-Komendant Gminny, Józef Zborowski-członek prezydium oraz członkowie: Andrzej Dutkowski, Ludwik Torba, Tadeusz Bram, Tadeusz Turko, Tadeusz Najdek, Tomasz Majowski.DSCF3017

Zjazd przyjął sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej i udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi za okres sprawozdawczy.

Następnie Zjazd  zatwierdził skład nowego zarządu na kadencję 2016-2020. Nowymi osobami w miejsce poprzednio wybranych weszli: w miejsce Józefa Zborowskiego-Stanisław Żółtański, Ludwika Torby-Przemysław Wołoszyn, Andrzeja Dutkowskiego-Tomasz Mius. Zmiany na stanowiskach osób funkcyjnych zarząd dokonał w następujący sposób: sekretarzem został wybrany Stanisław Żółtański, natomiast Jarosław Śliwa został  członkiem prezydium.

Zjazd wybrał 3-osobową komisję rewizyjną i 5 delegatów na zjazd powiatowy oraz zatwierdził program działania                          na lata 2016-2020.

Z wielu osób zaproszonych, w tym przedstawicieli  samorządu lokalnego, udział w Zjeździe wzięli strażacy-seniorzy- Józef Komar, Eugeniusz Braszka, Bolesław Pawłowski, Stanisław Janeczko, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zbigniew Bożęcki, p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP Piotr Pilarczyk, Robert Miszkiewicz  dca JRG PSP w Bolesławcu, delegaci na zjazd z poszczególnych OSP, ustępujący zarząd oddziału gminnego, ustępująca komisja rewizyjna, przedstawiciele z OSP do zarządu na nową kadencję, przedstawiciele straży pożarnej z gminy Grossdubrau, z którą od kilkunastu lat posiadamy umowę o partnerskiej współpracy.

Podczas zjazdu omawiano osiągnięcia i problemy jakie dotyczą ruchu strażackiego.

 

{ 0 odpowiedzi }

Sezon wędkarski 2016′ otwarty

Autor: Józef Kata - Opublikowano: Maj 8, 2016

Na akwenie [Staw DUDY] odbyły się towarzyskie zawody wędkarskie

Koła PZW w Nowogrodźcu. Tymi zawodami został rozpoczęty sezon

wędkarski 2016′. W grupie „Seniorów” zawody wygrał Jan Engel, przed

Sebastianem Łaba, Zbigniewem Mrozik, Feliksem Szal i Józefem Bram.

W kategorii „Junior” wygrał Dominik Szal przed Pawłem Góra.

DSCF2991

 

 

 

 

 

 

DSCF2989

 

 

 

 

 

 

DSCF2992

{ 0 odpowiedzi }

II Międzynarodowy Bieg Strażaka

Autor: Józef Kata - Opublikowano: Maj 8, 2016

Czerna 7 maja była w  centrum zainteresowania biegaczy w kilku kategoriach wiekowych.

Wysiłkiem Klubu Biegacza z Bolesławca i Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej został zorganizowany II Międzynarodowy Bieg Strażaka.

Udział wzięło trzystu akredytowanych biegaczy z całej Polski i zagranicy.

Serdeczne gratulacje dla organizatorów, uczestników i słowa uznania dla sponsorów, bez których impreza by się nie udała. Znakomity dowód

na to, że mamy na terenie gminy potencjał i zaplecze umożliwiające organizację wielu imprez  o znaczącej randze.

DSCF2954

 

{ 0 odpowiedzi }